WZBOGACAMY SIEBIE WZAJEMNIE

NASZE SERCA BIJĄ DLA WSZYSTKICH

DAJĄC STAJEMY SIĘ PEŁNIĄ

NASZE SERCA BIJĄ DLA WSZYSTKICH

Działalność Sangter Foundation na rzecz poprawy jakości życia ludności Sikkimu, głównie poprzez prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego trybu życia oraz edukacji, kultury i ochrony środowiska nie byłaby możliwa bez hojnego wsparcia darczyńców.

Jeżeli pragniesz wesprzeć projekty sangter foundation, przelej dowolną kwotę na konto:

 

DANE DO PRZELEWU

sangter foundation

ul. drozdowa 1

32-566 regulice

krs 0000608711

pln 04 1020 2892 0000 5602 0607 9661

eur 22 1020 2892 0000 5102 0607 9679

 W tytule przelewu wskazując cel, na który mają być przeznaczone środki:

  • działalność sangter foundation w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia,
  • działalność sangter foundation w zakresie edukacji i kultury,
  • działalność sangter foundation w zakresie ochrony środowiska,
  • działalność sangter foundation w innym zakresie.

 Obecnie prowadzimy również akcje:

  • ZBIÓRKA PODRĘCZNIKÓW
  • ZBIÓRKA LEKÓW I ŚRODKÓW MEDYCZNYCH
  • ZBIÓRKA CIEPŁEJ ODZIEŻY DLA UBOGICH MIESZKAŃCÓW SIKKIMU