WZBOGACAMY SIEBIE WZAJEMNIE

NASZE SERCA BIJĄ DLA WSZYSTKICH

DAJĄC STAJEMY SIĘ PEŁNIĄ

NASZE SERCA BIJĄ DLA WSZYSTKICH

Jednym z celów sangter foundation jest ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego sikkimu. Działania w zakresie pielęgnowania oraz ochrony kultury narodowej skupiać się będą w szczególności na budownictwie tradycyjnym, sztuce ludowej oraz religijnej. zarówno architektura ludowa jak i strój są istotnymi elementami składającymi się na podtrzymywanie i budowanie tożsamości kulturowej. Jest to bardzo istotne działanie w dobie globalizacji i multikulturowości. Zamierzeniem fundacji jest przeniesienie tradycyjnej architektury – drewniano-kamiennych domów, w strefę wystawową na terenie „tathagatha tsal” w rawangli. Celem tego działania będzie przybliżenie architektury lokalnej zwiedzającym oraz podkreślenie jak istotny jest to element spuścizny narodowej i kulturowej. miejsce to służyć może przygotowaniu dogodnych warunków dla uruchomienia interaktywnej wystawy/prezentacji ukazującej historie i wielokulturowość sikkimu.

 

 

 

ZALĄŻKI KULTURY I NAUKI

Sangter Foundation w swoich działaniach  łączy kulturę oraz ekologię. Wynikiem tego jest tworzący się projekt „Zalążki kultury i natury” Ma on na celu zachęcenie do odkrywania i ochrony starych szlaków i ścieżek łączących miejscowości w Sikkimie. Nierzadko są to ścieżki dzikie i coraz bardziej zaniedbane. Istotne jest edukowanie jak należy o nie dbać by takimi pozostały oraz nie zostały zapomniane i wyparte ze świadomości zbiorowej. Zalążki te są wyjątkowe pod względem kulturowym i krajobrazowym. Posiadają swoje historie oparte jedynie na przekazie ustnym. Są pomnikami pamięci oraz miejscami zbiorowej tożsamości regionalnej. Łączą w sobie bezpośrednio i symbolicznie kultury, religie i upływający, zmieniający się czas. Są również symbolami pamięci zbiorowej, budujące i utrzymujące tożsamość kulturową, której pielęgnowanie jest konieczne by utrzymać jej ciągłość To dzięki nim ludność od wieków przemieszczała się na spotkanie z innymi członkami społeczności lokalnej. „Zalążki kultury i natury” mają za zadanie zwrócić uwagę mieszkańców a także turystów na ich znacznie dla kultury i ekosystemów. W projekcie ważna będzie również współpraca z mieszkańcami oraz budowanie relacji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Wędrówki ścieżkami mają odbywać się wraz z wolontariuszami, jak i osobami starszymi i dziećmi, którzy powinni stać się przewodnikami dla gości i turystów.

 

 

EKOLOGIA

Sikkim od wielu lat propagowany jest w Indiach jak i poza jego granicami jako producent ekologicznej żywności, miejsce niezwykłego szacunku dla dzikiej przyrody i zasobów środowiska naturalnego. Hasło „ organiczny stan” przebiło się już do świadomości społecznej i wyznacza trendy dla polityków i producentów. Ma to wielkie znaczenie dla rozwoju turystyki zrównoważonej i pielgrzymkowej, które stają się ważną gałęzią gospodarki tego malajskiego stanu.

 

 

EDUKACJA

Sangter foundation zajmuje się również edukacją. Przy współpracy ze szkołą „demazong english academy” prowadzona jest nauka języka tybetańskiego. Fundacja ma zamiar zorganizować zbiórkę książek dla dzieci i dorosłych w języku angielskim na terenie polski, a także zabawek i przyborów potrzebnych do nauki metodą montessori. Zorganizować wolontariat dla chętnych osób z polski , którego celem będzie zaoferowanie wiedzy i umiejętności wolontariuszy dzieciom ze szkoły oraz lokalnej społeczności związanej ze szkołą. Wolontariat stać się może również ważną platformą wymiany doświadczeń i wiedzy między uczestnikami wyjazdów.