WZBOGACAMY SIEBIE WZAJEMNIE

NASZE SERCA BIJĄ DLA WSZYSTKICH

DAJĄC STAJEMY SIĘ PEŁNIĄ

NASZE SERCA BIJĄ DLA WSZYSTKICH

FREE CLINIC

Sikkim free clinic jest miejscem, które powstało w ravangla z inicjatywy sangtera rinpoche.

W klinice świadczona jest bezplatna pomoc medyczna dla mieszkańców sikkimu. Prowadzenie działań z zakresu ochrony zdrowia w sikkim free clinic jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu sangtera rinpoche, darczyńców oraz pracy wolontariuszy z całego świata.

Pierwszy projekt darmowej opieki medycznej w ramach sikkim free clinic rozpocznie się na początku 2014 roku. Wówczas grupa wolontariuszy – tłumaczy, lekarzy i terapeutów z polski, białorusi i irlandii przyjęła w sikkimie ponad 1000 pacjentów, którym udzielono pomocy medycznej. Kolejny wyjazd personelu medycznego miał miejsce na początku 2015 roku.

Celem sangter foundation jest zapewnienie ciągłego funkcjonowania sikkim free clinic poprzez organizowanie rotacyjnych wyjazdów wolontariuszy – lekarzy, fizjoterapeutów i personelu medycznego do sikkimu. osoby chętne do świadczenia bezpłatnej pomocy medycznej w sikkimie zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładkach: wolontariat, program wyjazdów oraz relacjami wolontariuszy z zakończonych wyjazdów.

 

RELACJE WOLONTARIUSZY Z WYJAZDÓW

Działalność sangter foundation nie byłaby możliwa bez zaangażowania wolontariuszy. jednym z celów fundacji jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami wolontariuszy oraz ich udostępniania przez osoby, które uczestniczyły w projektach sangter foundation.