WZBOGACAMY SIEBIE WZAJEMNIE

NASZE SERCA BIJĄ DLA WSZYSTKICH

DAJĄC STAJEMY SIĘ PEŁNIĄ

NASZE SERCA BIJĄ DLA WSZYSTKICH

WOLONTARIAT

Zostań wolontariuszem medycznym:

 • chcesz włączyć się w działanie Sikkim free clinic?
 • jesteś lekarzem / fizjoterapeutą / członkiem personelu medycznego?
 • znasz język angielski w stopniu komunikatywnym?
 • wypełnij ankietę i zostań naszym wolontariuszem!

 

 

ZASADY ŚWIADCZENIA WOLONTARIATU MEDYCZNEGO

 

 • wyjazdy wolontariuszy odbywają się od marca do listopada, w terminach określonych w programie wyjazdów i trwają minimum 2 tygodnie.
 • Sangter Foundation zapewnia:
  • wypełnienie wszelkich formalnoprawnych obowiązków związanych z pobytem wolontariusza w Sikkimie, w tym niezbędnych pozwoleń dla osób działających jako wolontariusze medyczni,
  • pokrycie kosztów pobytu wolontariusza w Sikkimie – transport w Indiach, zakwaterowanie i wyżywienie,
  • ubezpieczenie wolontariusza na czas pobytu w Sikkimie.
  • wolontariusze sami pokrywają koszt przelotu do/z Indii, możliwe jest pokrycie przez fundacje kosztu przelotów wybranych,
  • specjalistów wskazanych każdorazowo w ogłoszeniach o danym wyjeździe,
 • wolontariusze udzielają świadczeń medycznych, porad i konsultacji w wyposażonych gabinetach Sikkim free clinic, przy użyciu własnych, podstawowych instrumentów medycznych.
  Pozostały sprzęt medyczny, potrzebny do udzielania oświadczeń medycznych, którego specjalista nie może dostarczyć do Sikkimu, należy wskazać w ankiecie.
 • w przypadku lekarzy medycyny zachodniej możliwe jest samodzielne oświadczenie pomocy medycznej wyłącznie przez osoby, które ukończyły studia medyczne.
  Studenci medycyny mogą działać jako pomoc lekarzy prowadzących.
 • wolontariusze nie pracują w weekendy – wolny czas mogą przeznaczyć na odpoczynek lub formy zwiedzania zorganizowane dla nich przez Sangter Foundation.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Jesteś ciekaw, jak działa free Sikkim clinic i jak w praktyce wygląda praca wolontariuszy medycznych? Odwiedź działy free Sikkim clinic oraz trwające wyjazdy.

 

ANKIETA KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA MEDYCZNEGO

Wypełniając poniższą ankietę wyrażasz chęć wsparcia działalności Sangter Foundation jako wolontariusz medyczny, zgodnie z zasadami opisanymi w dziale zasady oświadczenia wolontariatu medycznego.
Prosimy o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania – dzięki temu będziemy mogli Cię lepiej poznać i dopasować możliwości Twojego zaangażowania do planowanych akcji, a także, w miarę możliwości, przygotować odpowiednie wyposażenie gabinetów.
Pamiętaj, że wypełnienie niniejszej ankiety nie jest równoznaczne z wzięciem udziału w wyjeździe do Sikkimu – jest to pierwsza forma kontaktu z Fundacją.
Po zapoznaniu się z przesłanymi ankietami wybranym kandydatom zostaną zaproponowane szczegółowe możliwości ich zaangażowania w planowane akcje Fundacji.

 

Imię (Imiona) i nazwisko
Adres email
Telefon komórkowy
Data urodzenia
Znajomość języka angielskiego
Zawód
Specjalizacja
Numer PWZ- dotyczący lekarzy
Proponowany termin wyjazdu
Proponowane wyposażenie gabinetu – jaki sprzęt medyczny powinien być dostępny aby udzielanie pomocy medycznej w ramach twojej specjalizacji było możliwe
Zestawienie niezbędnych ziół i leków – dotyczy lekarzy medycyny chińskiej
Możliwość prowadzenia zdalnych konsultacji (online, np.przez skype)
Działania, które możesz prowadzić w sikkimie w ramach działalności sangter foundation w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia
Twoje pomysły na poszerzenie działań sangter foundation w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia