FUNDACJA

Sangter Foundation - square
Główną ideą powstania Sangter Foundation jest wsparcie rozwoju Sikkimu - jednego z indyjskich stanów położonego w Himalajach, u stóp Kanczendzongi. Pod patronatem Sangtera Tulku Rinpoche – buddyjskiego nauczyciela, opata dwóch buddyjskich klasztorów linii Karma Kamtzang, grupa wolontariuszy z Polski oraz z innych krajów od 2018 roku pracuje nad poprawą jakości życia mieszkańców tych górzystych terenów. Region południowego Sikkimu położony jest u podnóża trzeciego najwyższego szczytu świata - Kanczendzongi. Są to tereny słabo zaludnione, górzyste, o surowym himalajskim klimacie, ze słabą infrastrukturą drogową, gdzie większość ludzi utrzymuje się z rolnictwa. Ten mocno zróżnicowany etnicznie region posiada bardzo bogatą historię i kulturę. Ma również ogromne potrzeby, z których cześć w ramach działań Sangter Foundation wspólnie z ludźmi dobrej woli staramy się zaspokajać.


parallax background
Sangter Foundation - square

Działalność Fundacji to wspólny wysiłek studentów, przyjaciół, wolontariuszy i darczyńców na całym świecie. Nasze zaangażowanie w międzynarodowe projekty ma na celu zgromadzenie odpowiednich środków materialnych, wiedzy, kapitału oraz potencjału ludzkiego, aby tworzyć podstawy dla realizacji projektów statutowych czyli pomoc w budowaniu, efektywnego systemu opieki medycznej, podniesienie poziomu życia lokalnych społeczności, działania edukacyjne i ochrona dóbr kultury tego regionu. Wspieramy też inicjatywy, kiedy mogą one przyczynić się do poprawy warunków życia i zdrowia ludzi a przede wszystkim, kiedy możemy zrobić coś dobrego dla innych, bez względu na okoliczności i położenie geograficzne.


WIADOMOŚCI

Sangter Foundation - square

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Error: Error validating access token: The user has not authorized application 1332798716823516.
Type: OAuthException
5 months ago

05.05.2023| On the occasion of Buddha Purnima, which marks the celebration of Buddha's Birthday, an annual displaying of Buddhist Relics for the public was conducted at Tathãgata Tsal - Buddha Par (Rabongla, Sikkim).
The Sangha Community gathered today at the public auditorium during this auspicious event received a blessing of the precious Darshan of Relics (Ringsel) of Buddha and Arhats followed by teaching on Buddha Purnima and meaning of relics.

All witnesses of the Darshan of Relics display at the venue of the Tathãgata Tsal - Buddha Par united their hearts, prayers, and aspirations for the peaceful and joyful living and future enlightenment of all beings.
Joyful Buddha Purnima 2023.💗✨🙏
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

🌈🙏

Cudne miejsce

🙏🙏🙏

🙏🙏🙏🙏

View more comments

5 months ago

05.05.2023 | Buddha Purnima2023. Display of Darshan of Relics (Ringsel) of Lord Buddha. May all benefit ✨🙏
📽 Tathãgata Tsal - Buddha Par
... See MoreSee Less

5 months ago

03.05.2023| Display of Buddhist Relics for Public Viewing on 5th May 2023.

On 5th May 2023, at the Tathãgata Tsal - Buddha Par will be offered a public viewing of Buddhist relics in celebration of Duekhor Duchen, an event that commemorates one of the Buddha's greatest miracles.

The program schedule for the day is as follows:

Relics Blessing and Public Viewing:
8:30 am: Prayers at the Relics Shrine Hall.
9:00 am: Invitation of the Holy Relics to the Conference Hall.
10:00 am: Brief talk introducing the Sacred Relics followed by a cake offering.
10:15 am: Audience Relics Blessings.
11:00 am: Lunch at the Mane Chokhor Ling Monastery.
1:00 pm: Return of the relics to the Shrine Hall.

We warmly invite you to witness the sacred relics and receive blessings. ✨🙏💗
... See MoreSee Less

03.05.2023| Display of Buddhist Relics for Public Viewing on 5th May 2023.On 5th May 2023, at the Tathãgata Tsal - Buddha Park will be offered a public viewing of Buddhist relics in celebration of Duekhor Duchen, an event that commemorates one of the Buddhas greatest miracles.The program schedule for the day is as follows:Relics Blessing and Public Viewing:8:30 am: Prayers at the Relics Shrine Hall.9:00 am: Invitation of the Holy Relics to the Conference Hall.10:00 am: Brief talk introducing the Sacred Relics followed by a cake offering.10:15 am: Audience Relics Blessings.11:00 am: Lunch at the Mane Chokhor Ling Monastery.1:00 pm: Return of the relics to the Shrine Hall.We warmly invite you to witness the sacred relics and receive blessings. ✨🙏💗

Comment on Facebook

🙏🙏🙏💐🌹💐🌹💐🌹

5 months ago

02.05.2023| H.E. Sangter Tulku Rinpoche, along with Sangter Foundation , extends heartfelt gratitude to all the distinguished guests for gracing this year's Denzong Upasika Nyamo Monlam Chenmo gathering with their presence and unwavering support.

We also want to express our special appreciation to all the sponsors, supporters, helpers, and members from various groups and places who influenced these prayer gatherings to a resounding success.
Your active participation, generosity, and warm heart are deeply appreciated.
Thank you and may all benefit! ✨🙏💗
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

🙏🙏🙏♥️♥️♥️

🌈💕🙏

View more comments

5 months ago

01.05.2023| H.E. Sangyes Nyenpa Rinpoche gave an oral transmission at Mane Chokhor Ling Monastery (Ravangla, Sikkim).
The transmission consisted of several practices, including Dorjé Chöpa (the Diamond Sutra), Drodön Kha-Khyabma (Avalokiteshvara's Sadhana called "All-Pervading Benefit of Beings”), the Nyungné (the practice of austerity and fasting), and Thugje Chenpoi Mani (the mantra of Avalokiteśvara).

Attendees, members of Mane Chokor Ling Jyansem Nyamo, Lhatsum Dharma Center Nyamo, Dorje Dechenling Nyamo, and invited guests also received teaching about the daily practice of Drodön Kha-Khyabma and Mani Monlam.

May all benefit!✨🙏✨
... See MoreSee Less

5 months ago

30.04.2023| Konchok Chidu Empowerment at Tathãgata Tsal - Buddha Par ... See MoreSee Less


Sangter Rinpoche biografia

Sangter Foundation - square

Sangter Tulku Rinpoche jest ósmą reinkarnacją tetrona Dorje Lingpy. Urodził się w 1977 roku w Sikkimie. Gdy był młodym chłopcem, rozpoznano w nim reinkarnację wielkiego praktykującego, opata Dorling Gompy, małego klasztoru z tradycji Nyingmapy. We wczesnych latach życia Sangter Tulku uczył się pod przewodnictwem największych obecnych lamów tradycji Nyingma. Gdy miał 20 lat, jego nauczyciel, wielki mistrz Chatral Rinpoche, udzielił mu wskazówki, że Sangter Rinpoche przyniesie wielki pożytek dla wszystkich istnień, jeśli poświęci swoje życie praktykom linii Kagyu pod przewodnictwem Czcigodnego Tengi Rinpoche. Następne 10 lat życia Sangter Rinpoche spędził w Katmandu w Klasztorze Benchen, gdzie pobierał nauki od Jego Eminencji Sangye Nyenpy Rinpochego oraz od Czcigodnego Tengi Rinpoczego. Po otrzymaniu wymaganych przekazów i inicjacji Sangter Rinpcoche ukończył trzyletnie odosobnienie w Parping, w centrum odosobnień klasztoru Benchen.


Obszary działań Sangter Foundation

Sangter Foundation - square

Główny cel działania Fundacji to zbudowanie sprawnego systemu podstawowej, ogólnodostępnej opieki medycznej na tych terenach. Ze względu na słabą infrastrukturę drogową, trudności z dostępem do niektórych miejsc regionu w okresie monsunu i czasie zimy, dostęp do opieki zdrowotnej jest tutaj znacznie utrudniony, w niektórych miejscach nieistniejący, a w jeszcze innych wręcz niemożliwy. Fundacja poprzez swoje działania w regionie zamierza to zmienić. Chcemy aktywnie i skutecznie wpływać na poprawę opieki zdrowotnej na tych terenach. Chcemy, by miejscowa ludność wiedziała, że w razie choroby czy wypadku ma miejsce, w którym może uzyskać szybką i skuteczną pomoc. Świadczona na miejscu pomoc nie będzie wymagać wielogodzinnej podróży do oddalonych ośrodków medycznych ani nakładów finansowych; będzie ogólnodostępna, bezpieczna, kompleksowa i na wysokim poziomie. Nasze działania skupiają się głównie na stworzeniu infrastruktury pod działalność medyczną lub dostosowanie budynków już istniejących, wyposażenie je w potrzebne sprzęty oraz transfer wiedzy, umiejętności i potencjału ludzkiego w tym zakresie. Jako Fundacja chcemy, w ramach wolontariatu, wysyłać lekarzy, terapeutów, przedstawicieli zawodów medycznych i pokrewnych do Sikkimu, by na miejscu mogli nieść pomoc ludziom potrzebującym. Dla przyszłych pokoleń zamierzamy w tym regionie stworzyć podstawy systemu nauczania kształcącego m.in pielęgniarki oraz terapeutów medycyny naturalnej. By realizować te zamierzenia stworzyliśmy projekt medyczny skupiający wszelkie aktywności w tym zakresie – Sangter Foundation Clinic, w całości utrzymywany i opierający swoją działalność na dotacjach darczyńców. To miejsce, w którym lekarze, fizjoterapeuci i personel medyczny jako wolontariusze bezpłatnie udzielają pomocy medycznej mieszkańcom p Sikkim. Staramy się ze wszystkich sił, aby zapewnić mieszkańcom Sikkimu dostęp do podstawowej bezpłatnej opieki medycznej, w tym medycyny konwencjonalnej oraz naturalnej.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, mieć aktywny udział w tworzeniu Sangter Foundation Clinic, jesteś zainteresowany wyjazdem z nami, by pomagać ludziom w tym rejonie Indii skontaktuj się z nami pod adresem office@sangterfoundation.org


Inne działania

Sangter Foundation - square

Fundacja w swoich działaniach poza realizacją zadań wspierających projekt Sangter Foundation Clinic, skupia się na aktywnościach, w których możemy dzielić się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Dzięki naszym działaniom chcemy podnieść poziom życia społeczności w regionie, aktywizować małą lokalną przedsiębiorczość, znacząco wpłynąć na rozwój edukacji, chronić bogate i różnorodne dobro kulturowe tego obszaru oraz sprawiać, żeby ludziom na tych terenach, pomimo wielu niedogodności, trudności i ubóstwa, po prostu żyło się lepiej. Nasze aktywne pola działań obejmują m.in inicjatywy w obszarach:Kulturowych

 • program rekonstrukcji i renowacji zabytków
 • warsztaty konserwatorskie
 • warsztaty baletowe (teatr tańca)
 • otwarcie biblioteki i działalność wydawnicza

Społecznych

 • programy infrastrukturalne (budowa piekarni/szwalni)
 • działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społecznej lokalnej ludności
 • programy aktywizacji zawodowej kobiet
 • ochrona i wspieranie lokalnego rzemiosła
 • transfer wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony produktów regionalnych

Ekologicznych

 • działania aktywizujące stworzenie systemu zarządzania odpadami w regionie
 • edukacja i stworzenie podwalin dla systemu ekologicznego pozyskiwania energii elektrycznej
 • ochrona bioróżnorodności regionu w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej
 • wspieranie działań z zakresu ekologicznego rolnictwa w regionie Sikkim

Edukacyjnych

 • wymiany językowe (nauka języka angielskiego i tybetańskiego)
 • stypendia zagraniczne dla przyszłych lekarzy i terapeutów
 • ogólnorozwojowe programy edukacyjne dla dzieci
 • transfer wiedzy i wsparcie dla szkół lokalnych

Projekty

Sangter Foundation - square

Wierzymy, że nasze działania w szerszej perspektywie spowodują długofalowe efekty w postaci poprawy warunków życia i zdrowia społeczności regionu. Często przeznaczamy również środki na szybkie, jednorazowe, bardzo potrzebne działania, na przykład na pomoc w transporcie medycznym dla pacjentów w inne rejony czy projekty wynikające z potrzeby serca, jak zakup kredek, słodyczy czy butów dla dzieci z miejscowych szkół.

Jeśli sądzisz, że mógłbyś w którymś obszarze wesprzeć nasze działania lub znasz ciekawy projekt czy inicjatywę, w którą moglibyśmy się zaangażować, zachęcamy Cię do kontaktu z nami pod adresem office@sangterfoundation.org


Projekty zrealizowane

Sangter Foundation - square

 • organizacja wyjazdu grupy polskich lekarzy różnych specjalności (wolontariat medyczny)
 • okulista, fizjoterapeuta, lekarz pierwszego kontaktu, homeopata, pomoc medyczna
 • zakup niezbędnych leków dla lekarzy świadczących pomoc w wolontariacie
 • zakup sprzętu stomatologicznego dla nowopowstałej kliniki, przygotowanie pomieszczeń kliniki
 • organizacja wyjazdu profesjonalnego, cenionego piekarza-cukiernika z Polski, aby wyszkolił pracowników nowopowstałej lokalnej piekarni
 • warsztaty baletu dla dzieci
 • zakup pomocy do ćwiczeń baletowych
 • warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki i higieny zębów
 • warsztaty jogi i gimnastyki korekcyjno-rehabilitacyjnej
 • zbiórka i zakup sprzętu okulistycznego
 • pomoc w przygotowaniu 1st Kagyu Monlam w Sikkimie
 • projekt z obrazami


Projekty w trakcie realizacji

Sangter Foundation - square
 • dalsza rozbudowa Sangter Clinic
 • otwarcie stacji dializ
 • zakup niezbędnych środków medycznych i sanitarnych w walce z Covid-19 na tereni Ravangli
 • pomoc żywnościowa i rzeczowa dla rodzin najbardziej dotkniętych pandemią w Sikkimie

SIEĆ FUNDACJI

Sangter Foundation - squareMedia

Sangter Foundation - square

Zapraszamy do obejrzenia materiałów multimedialnych z naszych ostatnich aktywności.


media-sangter


Newsletter

Sangter Foundation - square

Chcesz być na bieżąco, zapisz się na nasz newsletter. Powiadomimy Cię o naszych najnowszych działaniach na rzecz Sikkimu.