FUNDACJA

Sangter Foundation - square
Główną ideą powstania Sangter Foundation jest wsparcie rozwoju Sikkimu - jednego z indyjskich stanów położonego w Himalajach, u stóp Kanczendzongi. Pod patronatem Sangtera Tulku Rinpoche – buddyjskiego nauczyciela, opata dwóch buddyjskich klasztorów linii Karma Kamtzang, grupa wolontariuszy z Polski oraz z innych krajów od 2018 roku pracuje nad poprawą jakości życia mieszkańców tych górzystych terenów. Region południowego Sikkimu położony jest u podnóża trzeciego najwyższego szczytu świata - Kanczendzongi. Są to tereny słabo zaludnione, górzyste, o surowym himalajskim klimacie, ze słabą infrastrukturą drogową, gdzie większość ludzi utrzymuje się z rolnictwa. Ten mocno zróżnicowany etnicznie region posiada bardzo bogatą historię i kulturę. Ma również ogromne potrzeby, z których cześć w ramach działań Sangter Foundation wspólnie z ludźmi dobrej woli staramy się zaspokajać.


parallax background
Sangter Foundation - square

Działalność Fundacji to wspólny wysiłek studentów, przyjaciół, wolontariuszy i darczyńców na całym świecie. Nasze zaangażowanie w międzynarodowe projekty ma na celu zgromadzenie odpowiednich środków materialnych, wiedzy, kapitału oraz potencjału ludzkiego, aby tworzyć podstawy dla realizacji projektów statutowych czyli pomoc w budowaniu, efektywnego systemu opieki medycznej, podniesienie poziomu życia lokalnych społeczności, działania edukacyjne i ochrona dóbr kultury tego regionu. Wspieramy też inicjatywy, kiedy mogą one przyczynić się do poprawy warunków życia i zdrowia ludzi a przede wszystkim, kiedy możemy zrobić coś dobrego dla innych, bez względu na okoliczności i położenie geograficzne.


WIADOMOŚCI

Sangter Foundation - square

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 week ago

Buddhism communities around the world now celebrated the first month of the Tibetan calendar, the month of miracles.

During the first, fifteen days of the first month of the Tibetan New Year, we celebrate Śākyamuni Buddha’s fifteen-day miracles display to inspire faith and devotion in followers.

Karma Rabtenling Monastery community to commemorate this auspicious time is now performing 4 days Buddha Amitayus Long-Life Puja.

During this 15 days of the Great Day of Miraculous Manifestations, from 19th till 22nd of February 2021, Vajra Master, Umdze, Khempos, Lamas, monks and all monastic Karma Rabtenling Monastery community is praying for the long life and auspiciousness for all sentient beings.

Venerable Sangter Tulku Rinpoche with @ Sangter Foundation community is sharing with all dharma brother and sisters around the world pictures of this auspicious event.

We wish you to stay peaceful at heart and to live a long life. 💗🙏🙏
... See MoreSee Less

3 weeks ago

Today at Ralang Karma Rabten Ling Monastery (Sikkim), Dolma Tashi Ciarbeb Puja (Tara Rain of Blessings) is performed.
Vajra Master, Umdze, Khempos, Lamas, monks and all monastic Ralang monastery community is praying for the long life and wellbeing of HH Karmapa Ogyen Trinley Dorje, HE Tai Situ Rinpoche, HE Goshir Gyaltsab Rinpoche, our Vajradhara HE Sangye Nyenpa Rinpoche and Yangsi Tenga Rinpoche.

Venerable Sangter Tulku Rinpoche with Sangter Foundation is sharing these prayers and dedicating them to all supporters around the world, dharma brothers and sisters and all sentient beings.
Wishing you all good health, happiness, prosperity and all the good things to come your way and beyond.
Happy Losar & Tashi Delek.🙏🙏💗
... See MoreSee Less

Today at Ralang Karma Rabten Ling Monastery (Sikkim), Dolma Tashi Ciarbeb Puja (Tara Rain of Blessings) is performed. Vajra Master, Umdze, Khempos, Lamas, monks and all monastic Ralang monastery community is praying for the long life and wellbeing of HH Karmapa Ogyen Trinley Dorje, HE Tai Situ Rinpoche, HE Goshir Gyaltsab Rinpoche, our Vajradhara HE Sangye Nyenpa Rinpoche and Yangsi Tenga Rinpoche. Venerable Sangter Tulku Rinpoche with Sangter Foundation is sharing these prayers and dedicating them to all supporters around the world, dharma brothers and sisters and all sentient beings.Wishing you all good health, happiness, prosperity and all the good things to come your way and beyond. Happy Losar & Tashi Delek.🙏🙏💗Image attachmentImage attachment
3 weeks ago

“I hope this coming New Year, an Iron-Ox year, will bring you all happiness and joy. The old year is now behind us, together with everything we did to ourself and others.

If someone made us suffer, now it is time for forgiveness and also now it’s a good time to reflect and to work on our attitude. This is not the moment for judging others, but rather for looking into our motivation, our conduct, and our daily activities. Very often our own mistakes are as big as a mountain but we still try to hide them. On the other hand, mistakes made by others are as small as a mustard seed but in our eyes, they grow.

It would bring immense benefit to everybody around us and for yourself, if we commit - not to judge people but instead focus more on what we can do to help and benefit others. If we are not able to help, at least we should refrain from harming others.

This strong motivation, to help and benefit others, is what give great masters and teachers long life in happiness, which makes their activities flourishing and all their wishes to be fulfilled. For the New Year, we often say Tashi Delek. In the Tibetan word, Tashi (བཀྲ་ཤིས) means auspicious. In this way, we wish someone to transform one’s body, speech and mind into the auspicious body, auspicious speech, and auspicious mind. Word Delek (བདེ་ལེགས) represents good virtues of our body, speech and mind.

So, for all of you, I make strong wishes many Tashi Delek in this New Year of Iron-Ox. Please stay happy, healthy and peaceful at heart.💗

Happy Losar. Sangter”
------------------------------------------------------------------------
"Mam nadzieję, że nadchodzący Nowy Roku, rok Żelaznego Bawołu, przyniesie wam wszystkim radość i szczęście. Stary rok jest już za nami , razem w tym wszystkim co zrobiliśmy dla siebie i dla innych. Jeśli ktoś was zranił, teraz jest dobry czas na przebaczenie innym ale także dobry czas na refleksję i pracę nad własnym nastawieniem do życia. To nie jest moment na osądzanie innych, a raczej czas na sprawdzenie swojej motywacji, postępowania czy działań.
Bardzo często nasze własne błędy są wielkie jak góra ale i tak staramy się je ukrywać. Z drugiej strony błędy popełniane przez innych, choć małe niczym ziarnko gorczycy, my postrzegamy jako ogromne. Mocne postanowienie by nie oceniać innych, a skupić się na tym jak możemy być pomocni dla innych przyniosłoby nieoceniony pożytek dla wszystkich wokół i również dla nas samych.
Jeśli zaś nie możemy pomóc innym to przynajmniej powstrzymajmy się od szkodzenia i przeszkadzania. Silna motywacja by pomagać innym jest tym co sprawia, że nasi wielcy mistrzowie i nauczyciele żyją długo w harmonii, szczęściu, ich aktywności kwitną a życzenia zostają spełnione.
Składając życzenia noworoczne często mówimy: „Tashi Delek”. Tybetańskie słowo „Tashi” oznacza pomyślny.
W ten sposób życzymy komuś by jego ciało, mowa i umysł przemieniły się w niosące pomyślność ciało, mowę i umysł.
Tybetańskie słowo „Delek” reprezentuje cnoty ciała, mowy i umysłu. Dla was wszystkich przesyłam serdeczne „Tashi Delek” w Nowy Rok Żelaznego Bawołu. Proszę bądźcie szczęśliwi, zdrowi i niech w waszych sercach zagości pokój.
Szczęśliwego Losaru. Sangter"
... See MoreSee Less

“I hope this coming New Year, an Iron-Ox year, will bring you all happiness and joy. The old year is now behind us, together with everything we did to ourself and others. If someone made us suffer, now it is time for forgiveness and also now it’s a good time to reflect and to work on our attitude. This is not the moment for judging others, but rather for looking into our motivation, our conduct, and our daily activities. Very often our own mistakes are as big as a mountain but we still try to hide them. On the other hand, mistakes made by others are as small as a mustard seed but in our eyes, they grow. It would bring immense benefit to everybody around us and for yourself, if we commit - not to judge people but instead focus more on what we can do to help and benefit others. If we are not able to help, at least we should refrain from harming others.This strong motivation, to help and benefit others, is what give great masters and teachers long life in happiness, which makes their activities flourishing and all their wishes to be fulfilled. For the New Year, we often say Tashi Delek. In the Tibetan word, Tashi (བཀྲ་ཤིས) means auspicious. In this way, we wish someone to transform one’s body, speech and mind into the auspicious body, auspicious speech, and auspicious mind. Word Delek (བདེ་ལེགས) represents good virtues of our body, speech and mind. So, for all of you, I make strong wishes many Tashi Delek in this New Year of Iron-Ox. Please stay happy, healthy and peaceful at heart.💗 Happy Losar. Sangter”------------------------------------------------------------------------Mam nadzieję, że nadchodzący Nowy Roku, rok Żelaznego Bawołu, przyniesie wam wszystkim radość i szczęście. Stary rok jest już za nami , razem w tym wszystkim co zrobiliśmy dla siebie i dla innych. Jeśli ktoś was zranił, teraz jest dobry czas na przebaczenie innym ale także dobry czas na refleksję i pracę nad własnym nastawieniem do życia. To nie jest moment na osądzanie innych, a raczej czas na sprawdzenie swojej motywacji, postępowania czy działań.Bardzo często nasze własne błędy są wielkie jak góra ale i tak staramy się je ukrywać. Z drugiej strony błędy popełniane przez innych, choć małe niczym ziarnko gorczycy, my postrzegamy jako ogromne. Mocne postanowienie by nie oceniać innych, a skupić się na tym jak możemy być pomocni dla innych przyniosłoby nieoceniony pożytek dla wszystkich wokół i również dla nas samych.Jeśli zaś nie możemy pomóc innym to przynajmniej powstrzymajmy się od szkodzenia i przeszkadzania. Silna motywacja by pomagać innym jest tym co sprawia, że nasi wielcy mistrzowie i nauczyciele żyją długo w harmonii, szczęściu, ich aktywności kwitną a życzenia zostają spełnione. Składając życzenia noworoczne często mówimy: „Tashi Delek”. Tybetańskie słowo „Tashi” oznacza pomyślny. W ten sposób życzymy komuś by jego ciało, mowa i umysł przemieniły się w niosące pomyślność ciało, mowę i umysł.Tybetańskie słowo „Delek” reprezentuje cnoty ciała, mowy i umysłu. Dla was wszystkich przesyłam serdeczne „Tashi Delek” w Nowy Rok Żelaznego Bawołu. Proszę bądźcie szczęśliwi, zdrowi i niech w waszych sercach zagości pokój.Szczęśliwego Losaru. Sangter
1 month ago

Yesterday, on the 28th of January we celebrated a full moon, the last one in this year according to the Tibetan calendar.

To celebrate this very auspicious occasion, Venerable Sangter Tulku Rinpoche together with Sangter Foundation offered food and warm blankets to 5 families in West Sikkim region.

We are very happy that we could give a little helping hand and make someone's life a little easier. 💗🙏

#togetherwecandomore
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Don't donate to sikkimese because they are rich by their owns. You had share your love only.ok

🙏

But till when?

🙏

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

👏👏👏👏👏

Super good job

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

View more comments

2 months ago

"Loving-kindness and compassion create a base for all spiritual practices".
Sangter Tulku Rinpoche
On the picture: view from the top of Rumtek Monastery, the seat of Karmapas in Sikkim.

"Miłująca dobroć i współczucie są podstawą wszystkich duchowych praktyk. Sangter Tulku Rinpoche
Na zdjęciu: widok ze szczytu Klasztoru Rumtek, siedziby Karmapów w Sikkimie.
... See MoreSee Less

Loving-kindness and compassion create a base for all spiritual practices. Sangter Tulku Rinpoche On the picture: view from the top of Rumtek Monastery, the seat of Karmapas in Sikkim.Miłująca dobroć i współczucie są podstawą wszystkich duchowych praktyk. Sangter Tulku RinpocheNa zdjęciu: widok ze szczytu Klasztoru Rumtek, siedziby Karmapów w Sikkimie.

Comment on Facebook

🙏🙏🙏

🙏🙏🙏

Waw

Load more

Sangter Rinpoche biografia

Sangter Foundation - square

Sangter Tulku Rinpoche jest ósmą reinkarnacją tetrona Dorje Lingpy. Urodził się w 1977 roku w Sikkimie. Gdy był młodym chłopcem, rozpoznano w nim reinkarnację wielkiego praktykującego, opata Dorling Gompy, małego klasztoru z tradycji Nyingmapy. We wczesnych latach życia Sangter Tulku uczył się pod przewodnictwem największych obecnych lamów tradycji Nyingma. Gdy miał 20 lat, jego nauczyciel, wielki mistrz Chatral Rinpoche, udzielił mu wskazówki, że Sangter Rinpoche przyniesie wielki pożytek dla wszystkich istnień, jeśli poświęci swoje życie praktykom linii Kagyu pod przewodnictwem Czcigodnego Tengi Rinpoche. Następne 10 lat życia Sangter Rinpoche spędził w Katmandu w Klasztorze Benchen, gdzie pobierał nauki od Jego Eminencji Sangye Nyenpy Rinpochego oraz od Czcigodnego Tengi Rinpoczego. Po otrzymaniu wymaganych przekazów i inicjacji Sangter Rinpcoche ukończył trzyletnie odosobnienie w Parping, w centrum odosobnień klasztoru Benchen.


Obszary działań Sangter Foundation

Sangter Foundation - square

Główny cel działania Fundacji to zbudowanie sprawnego systemu podstawowej, ogólnodostępnej opieki medycznej na tych terenach. Ze względu na słabą infrastrukturę drogową, trudności z dostępem do niektórych miejsc regionu w okresie monsunu i czasie zimy, dostęp do opieki zdrowotnej jest tutaj znacznie utrudniony, w niektórych miejscach nieistniejący, a w jeszcze innych wręcz niemożliwy. Fundacja poprzez swoje działania w regionie zamierza to zmienić. Chcemy aktywnie i skutecznie wpływać na poprawę opieki zdrowotnej na tych terenach. Chcemy, by miejscowa ludność wiedziała, że w razie choroby czy wypadku ma miejsce, w którym może uzyskać szybką i skuteczną pomoc. Świadczona na miejscu pomoc nie będzie wymagać wielogodzinnej podróży do oddalonych ośrodków medycznych ani nakładów finansowych; będzie ogólnodostępna, bezpieczna, kompleksowa i na wysokim poziomie. Nasze działania skupiają się głównie na stworzeniu infrastruktury pod działalność medyczną lub dostosowanie budynków już istniejących, wyposażenie je w potrzebne sprzęty oraz transfer wiedzy, umiejętności i potencjału ludzkiego w tym zakresie. Jako Fundacja chcemy, w ramach wolontariatu, wysyłać lekarzy, terapeutów, przedstawicieli zawodów medycznych i pokrewnych do Sikkimu, by na miejscu mogli nieść pomoc ludziom potrzebującym. Dla przyszłych pokoleń zamierzamy w tym regionie stworzyć podstawy systemu nauczania kształcącego m.in pielęgniarki oraz terapeutów medycyny naturalnej. By realizować te zamierzenia stworzyliśmy projekt medyczny skupiający wszelkie aktywności w tym zakresie – Sangter Foundation Clinic, w całości utrzymywany i opierający swoją działalność na dotacjach darczyńców. To miejsce, w którym lekarze, fizjoterapeuci i personel medyczny jako wolontariusze bezpłatnie udzielają pomocy medycznej mieszkańcom p Sikkim. Staramy się ze wszystkich sił, aby zapewnić mieszkańcom Sikkimu dostęp do podstawowej bezpłatnej opieki medycznej, w tym medycyny konwencjonalnej oraz naturalnej.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, mieć aktywny udział w tworzeniu Sangter Foundation Clinic, jesteś zainteresowany wyjazdem z nami, by pomagać ludziom w tym rejonie Indii skontaktuj się z nami pod adresem office@sangterfoundation.org


Inne działania

Sangter Foundation - square

Fundacja w swoich działaniach poza realizacją zadań wspierających projekt Sangter Foundation Clinic, skupia się na aktywnościach, w których możemy dzielić się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Dzięki naszym działaniom chcemy podnieść poziom życia społeczności w regionie, aktywizować małą lokalną przedsiębiorczość, znacząco wpłynąć na rozwój edukacji, chronić bogate i różnorodne dobro kulturowe tego obszaru oraz sprawiać, żeby ludziom na tych terenach, pomimo wielu niedogodności, trudności i ubóstwa, po prostu żyło się lepiej. Nasze aktywne pola działań obejmują m.in inicjatywy w obszarach:Kulturowych

 • program rekonstrukcji i renowacji zabytków
 • warsztaty konserwatorskie
 • warsztaty baletowe (teatr tańca)
 • otwarcie biblioteki i działalność wydawnicza

Społecznych

 • programy infrastrukturalne (budowa piekarni/szwalni)
 • działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społecznej lokalnej ludności
 • programy aktywizacji zawodowej kobiet
 • ochrona i wspieranie lokalnego rzemiosła
 • transfer wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony produktów regionalnych

Ekologicznych

 • działania aktywizujące stworzenie systemu zarządzania odpadami w regionie
 • edukacja i stworzenie podwalin dla systemu ekologicznego pozyskiwania energii elektrycznej
 • ochrona bioróżnorodności regionu w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej
 • wspieranie działań z zakresu ekologicznego rolnictwa w regionie Sikkim

Edukacyjnych

 • wymiany językowe (nauka języka angielskiego i tybetańskiego)
 • stypendia zagraniczne dla przyszłych lekarzy i terapeutów
 • ogólnorozwojowe programy edukacyjne dla dzieci
 • transfer wiedzy i wsparcie dla szkół lokalnych

Projekty

Sangter Foundation - square

Wierzymy, że nasze działania w szerszej perspektywie spowodują długofalowe efekty w postaci poprawy warunków życia i zdrowia społeczności regionu. Często przeznaczamy również środki na szybkie, jednorazowe, bardzo potrzebne działania, na przykład na pomoc w transporcie medycznym dla pacjentów w inne rejony czy projekty wynikające z potrzeby serca, jak zakup kredek, słodyczy czy butów dla dzieci z miejscowych szkół.

Jeśli sądzisz, że mógłbyś w którymś obszarze wesprzeć nasze działania lub znasz ciekawy projekt czy inicjatywę, w którą moglibyśmy się zaangażować, zachęcamy Cię do kontaktu z nami pod adresem office@sangterfoundation.org


Projekty zrealizowane

Sangter Foundation - square

 • organizacja wyjazdu grupy polskich lekarzy różnych specjalności (wolontariat medyczny)
 • okulista, fizjoterapeuta, lekarz pierwszego kontaktu, homeopata, pomoc medyczna
 • zakup niezbędnych leków dla lekarzy świadczących pomoc w wolontariacie
 • zakup sprzętu stomatologicznego dla nowopowstałej kliniki, przygotowanie pomieszczeń kliniki
 • organizacja wyjazdu profesjonalnego, cenionego piekarza-cukiernika z Polski, aby wyszkolił pracowników nowopowstałej lokalnej piekarni
 • warsztaty baletu dla dzieci
 • zakup pomocy do ćwiczeń baletowych
 • warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki i higieny zębów
 • warsztaty jogi i gimnastyki korekcyjno-rehabilitacyjnej
 • zbiórka i zakup sprzętu okulistycznego
 • pomoc w przygotowaniu 1st Kagyu Monlam w Sikkimie
 • projekt z obrazami


Projekty w trakcie realizacji

Sangter Foundation - square
 • dalsza rozbudowa Sangter Clinic
 • otwarcie stacji dializ
 • zakup niezbędnych środków medycznych i sanitarnych w walce z Covid-19 na tereni Ravangli
 • pomoc żywnościowa i rzeczowa dla rodzin najbardziej dotkniętych pandemią w Sikkimie

SIEĆ FUNDACJI

Sangter Foundation - squareMedia

Sangter Foundation - square

Zapraszamy do obejrzenia materiałów multimedialnych z naszych ostatnich aktywności.


media-sangter


Newsletter

Sangter Foundation - square

Chcesz być na bieżąco, zapisz się na nasz newsletter. Powiadomimy Cię o naszych najnowszych działaniach na rzecz Sikkimu.