FUNDACJA

Sangter Foundation - square
Główną ideą powstania Sangter Foundation jest wsparcie rozwoju Sikkimu - jednego z indyjskich stanów położonego w Himalajach, u stóp Kanczendzongi. Pod patronatem Sangtera Tulku Rinpoche – buddyjskiego nauczyciela, opata dwóch buddyjskich klasztorów linii Karma Kamtzang, grupa wolontariuszy z Polski oraz z innych krajów od 2018 roku pracuje nad poprawą jakości życia mieszkańców tych górzystych terenów. Region południowego Sikkimu położony jest u podnóża trzeciego najwyższego szczytu świata - Kanczendzongi. Są to tereny słabo zaludnione, górzyste, o surowym himalajskim klimacie, ze słabą infrastrukturą drogową, gdzie większość ludzi utrzymuje się z rolnictwa. Ten mocno zróżnicowany etnicznie region posiada bardzo bogatą historię i kulturę. Ma również ogromne potrzeby, z których cześć w ramach działań Sangter Foundation wspólnie z ludźmi dobrej woli staramy się zaspokajać.


parallax background
Sangter Foundation - square

Działalność Fundacji to wspólny wysiłek studentów, przyjaciół, wolontariuszy i darczyńców na całym świecie. Nasze zaangażowanie w międzynarodowe projekty ma na celu zgromadzenie odpowiednich środków materialnych, wiedzy, kapitału oraz potencjału ludzkiego, aby tworzyć podstawy dla realizacji projektów statutowych czyli pomoc w budowaniu, efektywnego systemu opieki medycznej, podniesienie poziomu życia lokalnych społeczności, działania edukacyjne i ochrona dóbr kultury tego regionu. Wspieramy też inicjatywy, kiedy mogą one przyczynić się do poprawy warunków życia i zdrowia ludzi a przede wszystkim, kiedy możemy zrobić coś dobrego dla innych, bez względu na okoliczności i położenie geograficzne.


WIADOMOŚCI

Sangter Foundation - square

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 weeks ago

"If you give up only because you see obstacle ahead of you -
you will not succeed." Sangter Tulku Rinpoche
"Jeśli poddasz się tylko dlatego, że przed sobą masz jakąś przeszkodę - nie osiągniesz sukcesu." Sangter Tulku Rinpoche
... See MoreSee Less

If you give up only because you see obstacle ahead of you -you will not succeed.  Sangter Tulku RinpocheJeśli poddasz się tylko dlatego, że przed sobą masz jakąś przeszkodę - nie osiągniesz sukcesu. Sangter Tulku Rinpoche

Comment on Facebook

🙏🏻🌷🙏🏻🌷🙏🏻❤️

4 weeks ago

Venerable Sangter Tulku Rinpoche would like to express his deep gratitude and appreciation to the Sahara Samaj Group from Hospital Road in Ravangla.
Especially for that coming from the heart initiative linked with a huge effort in cleaning and removing waste from Mane Chokhor Ling Monastery surroundings.

This very kind and generous-hearted group of people, volunteers, spent all day cleaning monastery surroundings and making our everyday life, Himalayan surroundings closer to nature with less waste.

Thank you for your kindness, effort and the offering of your hard work. Your commitment is visible, it returns our Himalayan surrounding more to nature, also gives hopes and a fine example to others.
Many Tashi Delek and again: "Thank You"🙏💗🍀.
#TogetherWeCanDoMore
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

All good wishes Rimpoche

🙏🙏🙏

🙏🙏🙏

🙏🙏🙏

View more comments

1 month ago

Welcome on board Dr Shristi Rai, new Sangter Foundation Dental Clinic dentist 🍀

We are very happy to announce that Dr Shristi Rai was appointed as a permanent doctor for Sangter Foundation Dental Clinic in Ravangla.
Followers of the Sangter Foundation community may already know that clinic was built and equipped with all modern dental tools to serve the local community.

Now with a specialist in place, it can play a crucial role in the wellbeing of Ravangla’s citizens. First patients were already treated and now happy smiles will shine around even more as proof.

Everybody in need of a professional dental check-up or treatment are most welcome to Sangter Foundation Dental Clinic.

Dr Shristi Rai thank you for taking up the role and good luck.💗🍀
#TogetherWeCanDoMore
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏

2 months ago

Spring is in full swing 🐝🍀🥀🌷. A new beginning, time for cleaning.

Venerable Sangter Tulku Rinpoche and Sangter Foundation community with the huge support of local communities continue activities with next the “Carrying for our environment” program.

As a good start for this project, on the 24th of March 2021, under the guidance and support of Venerable Sangter Tulku Rinpoche with vast involvement from local communities, we start removing, collecting and cleaning from garbage surroundings of Mani Chokerling Gompa, Ravangla, Sikkim.

By today activities, we want to show that we care and we want to protect our beautiful, unspoiled natural mountainous environment, our religious places and to mark the health of our community and our families is our top priority.
We do it because we want to live in free from garbage, and plastic pollution surroundings.

Big heart thank you goes to all supporters: Sangha members of Karma Rabtenling Monastery & Mani Chokorling Monastery, members of Zyembo Tashi Chokpa group, members of Mani Chokerling Bodhichitta group, members of Tathagata Tsal community, and other heart guided local people.

Thank you for this day of your hard work, involvement, kindness and reason for we can follow with our activities. May all benefit from your work 🙏💗.
#TogetherWeCanDoMore
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

🙏🙏🙏

🙏🙏🙏

🙏🌷

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💐💐💐💐

🙏🙏🙏

🙏🙏🙏

🙏🙏🙏

Always blessed. Thujichi Rimpochee n Team.

😱🥲Garbage Management is a huge problem to be solved in Sikkim. Fingers crossed 🤞

View more comments

2 months ago

After a long absence and lack of possibility to meet in person, yesterday,17th of March, Sangter Tulku Rinpoche held a meeting with a group of devotees from Mane Chokhorling Ling Bodhi Chitta in Ravangla, Sikkim.
To celebrate this joyful moment of meeting again, appreciation for the kindness and support, each member of the group received thermal jackets and thermos to keep them warm during still chilly spring days.
All supporters of Sangter Foundation please enjoy beautiful springtime 🐝🌷

#togetherwecandomore
... See MoreSee Less

After a long absence and lack of possibility to meet in person, yesterday,17th of March, Sangter Tulku Rinpoche held a meeting with a group of devotees from Mane Chokhorling Ling Bodhi Chitta in Ravangla, Sikkim.To celebrate this joyful moment of meeting again, appreciation for the kindness and support, each member of the group received thermal jackets and thermos to keep them warm during still chilly spring days. All supporters of Sangter Foundation please enjoy beautiful springtime 🐝🌷#TogetherWeCanDoMore

Comment on Facebook

Beautiful place🙏📿🌺🙏

Dear Rinpoche, may all beings be happy! Thanks for the dharma! Beautiful spring for you too!🌺⭐

Long live Telku Rinpoche la🙏

🙏🙏🙏🌹🌹🌹

🙏🙏🙏🌹🌹🌹

long live and good health Guru la🙏🏻💐🙏🏻💐🙏🏻❤️

🙏🙏🙏

🙏🙏🙏🌻🌻🌻

🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Wellcome back tulkula.

View more comments

2 months ago

"Love others and care for them. Expect nothing in return". Sangter Tulku Rinpoche
"Kochaj innych i dbaj o nich. Nie oczekuj niczego w zamian." Sangter Tulku Rinpoche
... See MoreSee Less

Love others and care for them. Expect nothing in return. Sangter Tulku RinpocheKochaj innych i dbaj o nich. Nie oczekuj niczego w zamian. Sangter Tulku Rinpoche
Load more

Sangter Rinpoche biografia

Sangter Foundation - square

Sangter Tulku Rinpoche jest ósmą reinkarnacją tetrona Dorje Lingpy. Urodził się w 1977 roku w Sikkimie. Gdy był młodym chłopcem, rozpoznano w nim reinkarnację wielkiego praktykującego, opata Dorling Gompy, małego klasztoru z tradycji Nyingmapy. We wczesnych latach życia Sangter Tulku uczył się pod przewodnictwem największych obecnych lamów tradycji Nyingma. Gdy miał 20 lat, jego nauczyciel, wielki mistrz Chatral Rinpoche, udzielił mu wskazówki, że Sangter Rinpoche przyniesie wielki pożytek dla wszystkich istnień, jeśli poświęci swoje życie praktykom linii Kagyu pod przewodnictwem Czcigodnego Tengi Rinpoche. Następne 10 lat życia Sangter Rinpoche spędził w Katmandu w Klasztorze Benchen, gdzie pobierał nauki od Jego Eminencji Sangye Nyenpy Rinpochego oraz od Czcigodnego Tengi Rinpoczego. Po otrzymaniu wymaganych przekazów i inicjacji Sangter Rinpcoche ukończył trzyletnie odosobnienie w Parping, w centrum odosobnień klasztoru Benchen.


Obszary działań Sangter Foundation

Sangter Foundation - square

Główny cel działania Fundacji to zbudowanie sprawnego systemu podstawowej, ogólnodostępnej opieki medycznej na tych terenach. Ze względu na słabą infrastrukturę drogową, trudności z dostępem do niektórych miejsc regionu w okresie monsunu i czasie zimy, dostęp do opieki zdrowotnej jest tutaj znacznie utrudniony, w niektórych miejscach nieistniejący, a w jeszcze innych wręcz niemożliwy. Fundacja poprzez swoje działania w regionie zamierza to zmienić. Chcemy aktywnie i skutecznie wpływać na poprawę opieki zdrowotnej na tych terenach. Chcemy, by miejscowa ludność wiedziała, że w razie choroby czy wypadku ma miejsce, w którym może uzyskać szybką i skuteczną pomoc. Świadczona na miejscu pomoc nie będzie wymagać wielogodzinnej podróży do oddalonych ośrodków medycznych ani nakładów finansowych; będzie ogólnodostępna, bezpieczna, kompleksowa i na wysokim poziomie. Nasze działania skupiają się głównie na stworzeniu infrastruktury pod działalność medyczną lub dostosowanie budynków już istniejących, wyposażenie je w potrzebne sprzęty oraz transfer wiedzy, umiejętności i potencjału ludzkiego w tym zakresie. Jako Fundacja chcemy, w ramach wolontariatu, wysyłać lekarzy, terapeutów, przedstawicieli zawodów medycznych i pokrewnych do Sikkimu, by na miejscu mogli nieść pomoc ludziom potrzebującym. Dla przyszłych pokoleń zamierzamy w tym regionie stworzyć podstawy systemu nauczania kształcącego m.in pielęgniarki oraz terapeutów medycyny naturalnej. By realizować te zamierzenia stworzyliśmy projekt medyczny skupiający wszelkie aktywności w tym zakresie – Sangter Foundation Clinic, w całości utrzymywany i opierający swoją działalność na dotacjach darczyńców. To miejsce, w którym lekarze, fizjoterapeuci i personel medyczny jako wolontariusze bezpłatnie udzielają pomocy medycznej mieszkańcom p Sikkim. Staramy się ze wszystkich sił, aby zapewnić mieszkańcom Sikkimu dostęp do podstawowej bezpłatnej opieki medycznej, w tym medycyny konwencjonalnej oraz naturalnej.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, mieć aktywny udział w tworzeniu Sangter Foundation Clinic, jesteś zainteresowany wyjazdem z nami, by pomagać ludziom w tym rejonie Indii skontaktuj się z nami pod adresem office@sangterfoundation.org


Inne działania

Sangter Foundation - square

Fundacja w swoich działaniach poza realizacją zadań wspierających projekt Sangter Foundation Clinic, skupia się na aktywnościach, w których możemy dzielić się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Dzięki naszym działaniom chcemy podnieść poziom życia społeczności w regionie, aktywizować małą lokalną przedsiębiorczość, znacząco wpłynąć na rozwój edukacji, chronić bogate i różnorodne dobro kulturowe tego obszaru oraz sprawiać, żeby ludziom na tych terenach, pomimo wielu niedogodności, trudności i ubóstwa, po prostu żyło się lepiej. Nasze aktywne pola działań obejmują m.in inicjatywy w obszarach:Kulturowych

 • program rekonstrukcji i renowacji zabytków
 • warsztaty konserwatorskie
 • warsztaty baletowe (teatr tańca)
 • otwarcie biblioteki i działalność wydawnicza

Społecznych

 • programy infrastrukturalne (budowa piekarni/szwalni)
 • działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społecznej lokalnej ludności
 • programy aktywizacji zawodowej kobiet
 • ochrona i wspieranie lokalnego rzemiosła
 • transfer wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony produktów regionalnych

Ekologicznych

 • działania aktywizujące stworzenie systemu zarządzania odpadami w regionie
 • edukacja i stworzenie podwalin dla systemu ekologicznego pozyskiwania energii elektrycznej
 • ochrona bioróżnorodności regionu w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej
 • wspieranie działań z zakresu ekologicznego rolnictwa w regionie Sikkim

Edukacyjnych

 • wymiany językowe (nauka języka angielskiego i tybetańskiego)
 • stypendia zagraniczne dla przyszłych lekarzy i terapeutów
 • ogólnorozwojowe programy edukacyjne dla dzieci
 • transfer wiedzy i wsparcie dla szkół lokalnych

Projekty

Sangter Foundation - square

Wierzymy, że nasze działania w szerszej perspektywie spowodują długofalowe efekty w postaci poprawy warunków życia i zdrowia społeczności regionu. Często przeznaczamy również środki na szybkie, jednorazowe, bardzo potrzebne działania, na przykład na pomoc w transporcie medycznym dla pacjentów w inne rejony czy projekty wynikające z potrzeby serca, jak zakup kredek, słodyczy czy butów dla dzieci z miejscowych szkół.

Jeśli sądzisz, że mógłbyś w którymś obszarze wesprzeć nasze działania lub znasz ciekawy projekt czy inicjatywę, w którą moglibyśmy się zaangażować, zachęcamy Cię do kontaktu z nami pod adresem office@sangterfoundation.org


Projekty zrealizowane

Sangter Foundation - square

 • organizacja wyjazdu grupy polskich lekarzy różnych specjalności (wolontariat medyczny)
 • okulista, fizjoterapeuta, lekarz pierwszego kontaktu, homeopata, pomoc medyczna
 • zakup niezbędnych leków dla lekarzy świadczących pomoc w wolontariacie
 • zakup sprzętu stomatologicznego dla nowopowstałej kliniki, przygotowanie pomieszczeń kliniki
 • organizacja wyjazdu profesjonalnego, cenionego piekarza-cukiernika z Polski, aby wyszkolił pracowników nowopowstałej lokalnej piekarni
 • warsztaty baletu dla dzieci
 • zakup pomocy do ćwiczeń baletowych
 • warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki i higieny zębów
 • warsztaty jogi i gimnastyki korekcyjno-rehabilitacyjnej
 • zbiórka i zakup sprzętu okulistycznego
 • pomoc w przygotowaniu 1st Kagyu Monlam w Sikkimie
 • projekt z obrazami


Projekty w trakcie realizacji

Sangter Foundation - square
 • dalsza rozbudowa Sangter Clinic
 • otwarcie stacji dializ
 • zakup niezbędnych środków medycznych i sanitarnych w walce z Covid-19 na tereni Ravangli
 • pomoc żywnościowa i rzeczowa dla rodzin najbardziej dotkniętych pandemią w Sikkimie

SIEĆ FUNDACJI

Sangter Foundation - squareMedia

Sangter Foundation - square

Zapraszamy do obejrzenia materiałów multimedialnych z naszych ostatnich aktywności.


media-sangter


Newsletter

Sangter Foundation - square

Chcesz być na bieżąco, zapisz się na nasz newsletter. Powiadomimy Cię o naszych najnowszych działaniach na rzecz Sikkimu.