Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator danych

Sangter Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Drozdowej 1,   32- 566 Regulice, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Obsługa korespondencji, odpowiedź na otrzymane przez Sangter Foundation pytanie/wniosek/prośbę, w celach wynikających z treści komunikacji w celu nawiązania kontaktu w przyszłości, jak również w celu archiwizacyjnym oraz w celu zarządzania relacjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sangter Foundation. 

Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych

Dane są przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Sangter Foundation , z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia), które Sangter Foundation usuwa lub anonimizuje niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy.